Vilkår og betingelser for ”Store Run” konkurrencen i Flying Tiger Copenhagen i Esbjerg

Hvem udbyder konkurrencen?
Zebra A/S (ejer af Flying Tiger Copenhagen butikkerne), Strandgade 71-73, 1401 København K, Denmark. CVR-nr.: 15690488.

Hvor længe løber konkurrencen?
Konkurrencen løber fra den 10.04.17 – 21.04.17

Hvem kan deltage?
Deltagere af konkurrencen skal være bosat i Danmark og fyldt 13 år for at deltage. Såfremt en vinder er under 18 år skal en forælder eller værge være til stede, når præmien indløses (se ’Hvad kan jeg vinde’ + ’Hvordan indløser jeg min præmie’ nedenfor). Ansatte i Flying Tiger Copenhagen butikkerne og Zebra A/S kan IKKE deltage.

Hvad kan jeg vinde?
Du vinder muligheden for at udføre en såkaldt ’Store Run’. En Store Run er et løb gennem butikken, hvor du vinder de varer, du kan nå at samle på 60 sekunder. Løbet finder sted i Flying Tiger Copenhagen, Broen, Exnersgade 18, 1.25, 6700 Esbjerg. Varerne kan ikke returneres eller ombyttes til kontanter. Vinderen af konkurrencen står for eventuelle rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrencen og er endvidere selv ansvarlig for en eventuel indberetning af præmiens værdi til Skat.

Hvordan deltager jeg?
Du deltager i konkurrencen ved at dele et billede på Instagram af vores nye butik i Esbjerg (Flying Tiger Copenhagen, Broen, Exnersgade 18, 1.25, 6700 Esbjerg.) fra den 10. April til og med den 21. April. Du skal dele billedet med #FlyingTigerDKStorerun samt skrive hvorfor det netop er dig, der skal vinde muligheden for at gennemføre en Store Run. Vinderen skal i perioden den 10. april til den 24. april have en offentlig profil på Instagram.
Hvis du vinder konkurrencen, accepterer du konkurrencens vilkår inklusiv at Zebra A/S (a) har ret til at filme og interviewe vinderen under og i forbindelse med løbet (Store Run), (b)kan bruge denne film ved markedsføring i Danmark og i andre lande, hvor Zebra A/S har butikker – uden at vinderen modtager særskilt kompensation herfor. Såfremt vinderen er under 18 år skal en forælder eller værge underskrive et dokument herom inden ’Store Run’ løbet starter.

Hvordan indløser jeg min præmie?
Vinderen kontaktes via Direct Message på Instagram den 24. april 2017. Herefter aftales der en dato for, hvornår Store Run kan finde sted. Selve løbet (Store Run) skal finde sted senest to uger efter, at vinderen er kontaktet og skal finde sted uden for butikkens almindelige åbningstider. Hvis ikke dette kan opfyldes, har Zebra A/S ret til at udvælge en ny vinder.

Hvordan og hvornår udvælges vinderne?
Vinderen vil blive valgt af en jury bestående af tre repræsentanter fra Zebra A/S. Juryens afgørelse kan ikke ankes.

Ansvarsbegrænsning
Zebra A/S forbeholder sig retten til at ændre, forkorte, udsætte eller aflyse konkurrencen hvis nødvendigt, uden at give forudgående varsel og uden at blive holdt ansvarlig herfor. Deltagere kan ikke gøre nogen krav gældende i denne forbindelse. Deltagelse i vores Store Run sker på eget ansvar. Såfremt vinderen er under 18 år skal en forælder eller værge skrive under på et dokument herom inden ’Store Run’ løbet starter.

Beskyttelse af data
Al persondata vil blive behandlet af Zebra A/S med det ene formål at håndtere konkurrencen.
Al persondata vil blive slettet umiddelbart efter afholdelsen af konkurrencen.
Deltagere har ret til at få indsigt i, rette og slette enhver information om dem ved at kontakte: competition@flyingtiger.com

Dansk ret
Konkurrencen og dens vilkår er underlagt dansk ret. Enhver tvist der måtte udspringe af konkurrencen og/eller vilkårene skal afgøres ved de danske domstole med Københavns Byret som førsteinstans.